Leden

De Adviesraad Sociaal Domein Westland bestaat uit maximaal 21 leden en een algemeen voorzitter, allemaal inwoners van de gemeente Westland. Binnen de adviesraad werken we met drie kerngroepen: de kerngroep Wonen, Welzijn en Zorg, de kerngroep Werk en Inkomen en de kerngroep Jeugd. Ieder lid maakt onderdeel uit van één kerngroep. Door te werken met kerngroepen kunnen adviesraadsleden zich focussen op thema’s en doelgroepen waar ze affiniteit mee hebben en waar hun kwaliteiten liggen. Dit is bevorderlijk voor de motivatie en het plezier van adviesraadsleden en zorgt voor een betere spreiding van de werkbelasting. 

Het overzicht van alle leden van de adviesraad is te vinden op de afzonderlijke pagina's van de kerngroepen:

Lid zijn van de adviesraad is vrijwilligerswerk. Leden kiezen hiervoor omdat ze het belangrijk vinden dat de ervaringen van kwetsbare groepen inwoners binnen worden gebracht bij de gemeente. De achtergrond van onze leden is heel divers: we hebben leden met kennis en ervaring binnen het onderwijs en de zorg, met buurtbemiddeling, als vrijwilliger, binnen de ouderenzorg, vanuit cliëntenorganisaties, als taal- en/of schuldhulpmaatje of binnen de politiek. Juist deze afwisseling maakt het mogelijk om een evenwichtige discussie met elkaar te voeren.

Bent u benieuwd wat het lid zijn van de adviesraad inhoudt? Klik dan hier voor meer informatie.


Hieronder wat quotes van een aantal van onze leden:

Nico van der Knaap (algemeen voorzitter):
“Als adviesraad kijken we vanuit inwoner- en klantperspectief naar beleid en proberen we van daaruit invloed uit te oefenen op beleid.”

Renée Prins (lid kerngroep Werk en Inkomen):
“Lid zijn van de adviesraad heeft mijn blik op de wereld verrijkt. Ik heb meer oog voor wat kwetsbare mensen nodig hebben en realiseer me nog beter hoe goed ik het zelf eigenlijk heb.”

Rita Buitelaar (lid kerngroep Wonen, Welzijn en Zorg):
“Door mijn werk als adviesraadslid kom ik met veel thema’s in aanraking waar ik vooraf geen weet van had. Dit draagt bij aan mijn persoonlijke ontwikkeling en groei.”

Miranda van Velden (lid kerngroep Jeugd):
“Ik merk dat beleidsmedewerkers ons steeds meer zien als volwassen gesprekspartner en dat is een hele waardevolle ontwikkeling!”

Lia Perrenet (voorzitter kerngroep Jeugd):
“In mijn werk heb ik veel te maken met het (speciaal) onderwijs en de zorg. Deze ervaring kan ik mooi inzetten als adviesraadslid. Ik ben er van overtuigd dat er nog veel mogelijkheden zijn om de jeugd te helpen, zodat zij ook graag willen blijven wonen, leren en werken in het Westland.”

Ed Meesters (lid kerngroep Jeugd):
“Het is fijn om als adviesraadslid van betekenis te kunnen zijn, met name in het belang van inwoners die zelf minder mondig (kunnen) zijn.”

Kim Albers – van der Knaap (voorzitter kerngroep Wonen, Welzijn en Zorg):
“Ik vind het belangrijk om de gemeente te adviseren vanuit het perspectief van de kwetsbare inwoner.”     

Nynke van der Knaap (lid kerngroep Wonen, Welzijn en Zorg):
“Als ASDW kijken we o.a. of gemeentelijk beleid aansluit op de praktijk en waar ruimte is voor verbetering. Dat vind ik belangrijk en tegelijk een heel interessant aspect aan het zijn van adviesraadslid.”