Over de adviesraad

De leden van de Adviesraad Sociaal Domein Westland zetten zich in om alle burgers van Westland, vooral de meest kwetsbare burgers, zo goed mogelijk te vertegenwoordigen bij het geven van adviezen aan het gemeentebestuur.

Er zijn drie aandachtsterreinen waarop de adviesraad de gemeente Westland adviseert. Daarbij werken we als raad integraal omdat de onderscheiden terreinen met hun problematiek in de praktijk ook - de ene keer meer dan de andere keer - met elkaar samenhangen en op elkaar inwerken. De drie aandachtsgebieden:

Schil om de Adviesraad

Dit kan de adviesraad niet alleen. Zij staat open voor de inbreng van burgers en voor signalen uit de samenleving. Daarom zoeken wij ook actief contact met personen die ervaring hebben met gemeentelijke voorzieningen. Met formele en informele organisaties, platforms, belangenbehartigers, met kerken en moskeeën. En met inwoners met een speciale deskundigheid, die ingeschakeld kunnen worden als het nodig is. Zo bouwen wij als het ware aan een schil van deskundigen rond de adviesraad. Een actieve wisselwerking tussen de schil en de adviesraad ondersteunt en versterkt het geven van gevraagd en ongevraagd advies.

Suggestie doorgeven?