Werk en Inkomen

Leden van de kerngroep Werk en Inkomen richten hun aandacht op het beleid en de uitvoering van plannen vanuit o.a. de Participatiewet, de Wajong en de gemeentelijke Bijstand. Thema’s die hieraan verbonden zijn, zijn bijvoorbeeld: het minimabeleid, de schuldhulpverlening en het belang van meedoen aan het arbeidsproces. 

Samen met andere kerngroepen kijken we – ook overstijgend – naar bijvoorbeeld sociale verbondenheid, leefstijl en leefomgeving, mentale en fysieke gezondheid. 

De kerngroep Werk en Inkomen vergadert eens in de twee maanden (de andere maand vergadert de hele adviesraad samen) en bestaat momenteel uit vier leden, inclusief de kerngroepvoorzitter.