Jaarplannen en jaarverslagen

Ieder jaar schrijven we als adviesraad een jaarplan. Dit geeft een goed beeld van de doelstellingen en ambities die we hebben voor dat jaar.

De meest recente jaarplannen vindt u hier:

Na afloop van een jaar schrijven we als adviesraad een jaarverslag. 

De meest recente jaarverslagen vindt u hier: