Doelstelling

Onze belangrijkste doelstelling is om het inwonersperspectief binnen te brengen bij de gemeente. Inwoners betrekken is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeente en adviesraad. De gemeente is hiervoor wettelijk verplicht, wij als adviesraad zijn hierbij van toegevoegde waarde.

Door ons contact met (kwetsbare) inwoners en organisaties binnen het sociaal domein weten we goed wat inwoners denken en voelen en hoe beleid voor hen uitpakt in de praktijk. Hierdoor zijn we vaak goed in staat om ogenschijnlijk ‘losse’ processen te verbinden en te vertalen richting de gemeente. We adviseren de gemeente gevraagd en ongevraagd vanuit het perspectief van inwoners met een ondersteuningsvraag, maar ook vanuit inwoners die een rol vervullen binnen het sociaal domein: vrijwilligers, mantelzorgers, buren, initiatiefnemers van een burgerinitiatief.

Suggestie doorgeven?