Lid worden

“Lid zijn van de adviesraad heeft mijn blik op de wereld verrijkt. Ik heb meer oog voor wat kwetsbare mensen nodig hebben en realiseer me nog beter hoe goed ik het zelf eigenlijk heb.”
“Door mijn werk als adviesraadslid kom ik met veel thema’s in aanraking waar ik vooraf geen weet van had. Dit draagt bij aan mijn persoonlijke ontwikkeling en groei.”
 

We zijn regelmatig op zoek naar nieuwe leden. Dus als u denkt dat u een waardevolle inbreng kunt leveren aan onze adviesraad, dan nodigen we u van harte uit een open sollicitatie te sturen.  

Waar moet een adviesraadslid aan voldoen?
Het is vooral belangrijk dat u inwoner bent van de gemeente Westland, een netwerk heeft binnen de gemeente (groot of klein) en dat u hierdoor signalen op kunt halen bij (kwetsbare) inwoners. Dit kan bijvoorbeeld door gesprekjes langs de lijn bij de sportvereniging, door een bezoek aan de bieb of een ontmoetingscentrum, door uw ervaring als vrijwilliger of mantelzorger, doordat u betrokken bent bij een burgerinitiatief, doordat u zelf gebruik maakt van de Wmo of Participatiewet. Of misschien hebt u wel ervaring met marketing en communicatie of het organiseren van bijeenkomsten. Ook dan kunt u van toegevoegde waarde zijn voor onze adviesraad. 

Het is vooral belangrijk dat u betrokken bent bij onze gemeente en haar inwoners. En dat u in de gelegenheid bent om maandelijks een aantal uur vrij te maken voor uw adviesraadswerk. Wat we verder graag zien bij adviesraadsleden is dat ze:  

  • Kunnen luisteren, doorvragen en samenvatten;
  • Actief zijn in de lokale samenleving, weten wat er leeft en zijn bereid om signalen uit de samenleving in gewone taal bij de gemeente binnen te brengen;
  • Zich realiseren wat de plek van de adviesraad is in de lokale samenleving;
  • Zich realiseren zich dat zij in (eigen) netwerken zonder last en ruggespraak opereren;
  • Bereid zijn om zich actief te verdiepen in een aantal thema’s om meer zicht te krijgen welke ideeën, signalen, knelpunten er zijn rond die thema’s;
  • In staat zijn om de samenhang tussen diverse vraagstukken te zien en wat dit betekent voor inwoners;
  • Open staan om samen met andere adviesraadsleden na te denken welke vragen relevant zijn om een goed gesprek te kunnen voeren met schilpartners;
  • Bereid zijn om zich flexibel op te stellen qua vergadertijden (zowel binnen de adviesraad als in contact met andere organisaties en uw netwerk)

Wilt u vrijblijvend wat meer informatie? Neemt u dan gerust contact met ons op.