Welkom bij Adviesraad Sociaal Domein Westland

Als Adviesraad Sociaal Domein Westland (ASDW) brengen we het inwonersperspectief binnen bij de gemeente. Onze leden halen signalen op bij (kwetsbare) inwoners en delen dit met de gemeente door middel van een gevraagd of ongevraagd advies. Dit advies kan gaan over wat er speelt in wijken, wat behoeftes zijn van mantelzorgers en vrijwilligers, hoe buren ingeschakeld kunnen worden om andere buren te helpen en wat de wensen van inwoners zijn ten opzichte van bekostigde hulp.

Onderwerpen die hun weerslag hebben op het gewone leven van inwoners. Als adviesraad vragen we inwoners wat ze voelen en denken. We proberen ogenschijnlijk ‘losse’ processen te verbinden en te vertalen richting de gemeente. Als adviesraad denken we met de gemeente mee aan de voorkant van beleid – dus voordat het gemaakt wordt – en we monitoren hoe dit beleid uitwerkt in de praktijk. We zijn onafhankelijk en kunnen advies uitbrengen over alle thema’s binnen het sociaal domein.

Inschrijven voor de nieuwsbrief van de ASDW? Klik hier.