Menu Sluiten

Home

Welkom op de website van de Adviesraad Sociaal Domein Westland

De adviesraad is onafhankelijk en houdt de gemeente scherp door gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen over zaken die vallen onder het sociaal domein. Het werkveld van de adviesraad is breed en betreft alles wat valt onder de Participatiewet, de Jeugdwet en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo).

De ASDW richt zich daarbij op de belangen van alle burgers, en met name de belangen van de kwetsbare burgers. De leden van de adviesraad zijn vrijwilligers en vertegenwoordigen geen organisatie, maar voelen zich betrokken bij wat er binnen het sociaal domein in het Westland gebeurt. Geregeld hebben zij contact met (belangen)organisaties, de ‘schil’ genaamd, om tot een juist advies te komen.

Nieuws

Vacatures bij de ASDW

De Adviesraad Sociaal Domein Westland zoekt voor de kerngroep ‘Wonen, Welzijn en Zorg’ een enthousiaste en maatschappelijk betrokken voorzitter en voor de kerngroepen ‘Wonen, Welzijn en Zorg’, ‘Werk en Inkomen’ en ‘Jeugd’ nieuwe leden.

Elke eerste maandag van de maand: Inloopavond ASDW

Noteert u alvast in uw agenda: Elke eerste maandag van de maand = Inloopavond ASDW!

In 2018 organiseert de ASDW elke eerste maandag van de maand (m.u.v. de maand augustus) een inloopavond voor alle burgers van Westland in het gemeentekantoor Verdilaan. Heeft u vragen over onderwerpen die het sociaal domein aangaan? Loop dan bij ons binnen tussen 18.30 en 20.00 uur.