Veelgestelde vragen

 

Is de ASDW onafhankelijk?
Ja, als adviesraad zijn we onafhankelijk. Leden worden op individuele titel benoemd en niet namens een achterban of organisatie. De onafhankelijkheid blijkt ook uit onze manier van werken: de adviesraad raadpleegt daar waar mogelijk meerdere groepen inwoners, waardoor een advies in samenspraak met anderen tot stand komt. Daarnaast stelt ook de gemeentelijke verordening dat de leden vanuit een onafhankelijke positie moeten en kunnen functioneren.

Welke onderwerpen zijn door de ASDW behandeld?
Met de zoekfunctie op deze website (rechtsboven) worden alle pagina's, uitgebrachte adviezen, publicaties en de reacties van de gemeente doorzocht. Op die manier vindt u dus eenvoudig of een bepaald onderwerp eerder is besproken.

Hoe deel ik mijn signalen met de ASDW?
Waar loopt u tegen aan bij het aanvragen van een uitkering? Hoe is het gesteld met het leerlingenvervoer van uw zoon met een verstandelijke beperking? Heeft u met uw rolstoel voldoende toegang tot het winkelcentrum? Als adviesraad zetten wij onze voelsprieten uit in de samenleving, om zo ervaringen van inwoners op te halen. Natuurlijk kunt u ze ook actief met ons delen, zodat wij ze kunnen bespreken in de adviesraad en mogelijk verwerken in een (on)gevraagd advies. Uw signalen deelt u met ons via ons contactformulier

Kan de ASDW iets voor mij persoonlijk doen?
De ASDW is er niet voor persoonlijke kwesties. Wij verwijzen bij persoonlijke zaken door naar organisaties of personen die daar voor zijn ingesteld en opgericht. Laat u echter niet weerhouden e.e.a. aan ons te melden. Bij voldoende gelijksoortige problemen zal de ASDW deze signalen zeker delen met de gemeente.