Adviezen en reacties 2022


Hieronder vindt u recente gevraagde en ongevraagd adviezen vanuit de adviesraad.
Het College van B&W reageert schriftelijk op de adviezen van de ASDW en betrekt deze adviezen al dan niet bij het te voeren beleid. De adviezen en de reacties van het College worden altijd aan de gemeenteraad gestuurd zodat deze betrokken kunnen worden bij het politieke debat.

Verordening Maatschappelijke Ondersteuning 2023

Inflatiecorrectie regelingen bijzondere bijstand

Tijdelijke beleidsregels bijzondere bijstand energiekosten 2022

Uitvoeringsagenda BW & MO 2022-2026

Hoogbegaafde kinderen in het Westland

Collegevoorstel vrijlaten donaties energiearmoede

Concept Aanpak Dementievriendelijke Gemeente Westland 2022

Wachtlijsten

 

Adviezen en reacties 2021