Adviezen en reacties 2024


Hieronder vindt u recente gevraagde en ongevraagd adviezen vanuit de adviesraad.
Het College van B&W reageert schriftelijk op de adviezen van de ASDW en betrekt deze adviezen al dan niet bij het te voeren beleid. De adviezen en de reacties van het College worden altijd aan de gemeenteraad gestuurd zodat deze betrokken kunnen worden bij het politieke debat. 

Re-integratieverordening Participatiewet 2023

Verordening en beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2024

Concept beleidsregels jeugdhulp 2024 en de concept nadere regels jeugdhulp 2024

 

Adviezen en reacties 2023