Adviezen en reacties 2023


Hieronder vindt u recente gevraagde en ongevraagd adviezen vanuit de adviesraad.
Het College van B&W reageert schriftelijk op de adviezen van de ASDW en betrekt deze adviezen al dan niet bij het te voeren beleid. De adviezen en de reacties van het College worden altijd aan de gemeenteraad gestuurd zodat deze betrokken kunnen worden bij het politieke debat. 

Lokale Inclusieagenda

Zwembad Westerhonk

Concept PvA Brede SPUK

Voedselbank Westland

Aanpassing re-integratieverordening i.h.k.v. Breed Offensief

Nazorg ex-gedetineerden gemeente Westland

 

Adviezen en reacties 2022