Jeugd

De kerngroep Jeugd bestaat uit leden die affiniteit en/of ervaring hebben met Jeugd in de breedste zin van het woord: jeugdhulp, jeugdzorg, onderwijs, pleegzorg, integratie. Ook thema’s die hiermee verbonden zijn worden behandeld in de kerngroep: gezondheid en leefstijl, armoede, psychosociale ontwikkeling en leefomgeving. 

We halen signalen uit ons eigen netwerk en gaan in gesprek met beroepsorganisaties en vrijwilligers om een beeld te krijgen van wat er leeft onder inwoners als het deze onderwerpen betreft. Ook onderhouden we contact met de Jongerenraad.

De kerngroep Jeugd vergadert eens in de twee maanden (de andere maand vergadert de hele adviesraad samen) en bestaat momenteel uit vijf leden, inclusief de kerngroepvoorzitter.