Agenda


Op dit moment zijn er geen openbare activiteiten gepland.

De kerngroepen van de ASDW vergaderen om de maand afzonderlijk, en om de maand plenair.

De voorzitters van de ASDW vergaderen maandelijks om de agenda van de vergaderingen voor te bereiden.

De vergaderingen van de ASDW zijn niet openbaar.