Adviezen en reacties 2019


Meerjarenplan regenboogstad

Verordening Jeugdhulp 2020

WMO verordening 2020

Beleidsplan Integrale Schuldhulpverlening

Plan van Aanpak Eenzaamheid

Huisvestingsverordening

Materieel controleplan jeugdwet 2018

Herijking Doelgroepenvervoer

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Kinderopvang Westland

Resultaat inkooptraject Wmo 2019

Voortgangsrapportage Sociaal Beleidskader

 

Adviezen en reacties 2018