Adviezen en reacties 2016


Toegankelijkheid website sociaal loket Westland

Sociaal beleidskader

Waardering mantelzorgers

Aanpassing Minima Regelingen

Omzetting Sociaal Kernteam en Patijnenburg naar zelfstandige B.V.

Nota Verordening Individuele Studietoeslag 2017