Succesvolle raadpleging met belangenorganisaties voor Adviesraad Sociaal Domein Westland

Op 16 juni jl. organiseerde de Adviesraad Sociaal Domein Westland (ASDW) een raadpleging met de belangenorganisaties in het sociaal domein binnen Westland. De bijeenkomst vond plaats bij Priva in De Lier, die de locatie hiervoor belangeloos ter beschikking stelde. 

Na twee jaar Corona was het dan nu toch uiteindelijk zover: de ASDW kon haar partners uitnodigen om met hen van gedachten te wisselen over het thema ‘Preventie’. Voorzitter Nico van der Knaap: ‘In Nederland besteden we het geld aan 1 ons preventie en 3 kilo aan pillen’. Dat preventie in het sociaal domein enorm belangrijk is, beaamden de aanwezige deelnemers van de belangenorganisaties volmondig. Preventie is het voorkomen van problemen door van tevoren in te grijpen. Maar hoe doe je dat in een tijd waarin de zorg in Nederland onder grote druk staat en de kosten van de dagelijkse levensbehoeften alleen maar duurder worden?  In groepen werd van gedachten gewisseld over de inzet van preventief beleid op eenzaamheid, basisvaardigheden als taal en armoede. 

Foto's: Rolf van Koppen Fotografie

De ASDW, die bestaat uit betrokken burgers uit Westland, adviseert het College van B&W gevraagd en ongevraagd over het beleid op het gebied van Wonen, Welzijn, Zorg, Werk, Inkomen en Jeugd.

De ASDW gebruikt de opgehaalde informatie in haar adviezen aan het nieuwe College van B&W.

Al onze adviezen zijn te lezen op de website van de ASDW. Ga hiervoor naar www.asd-westland.nl of volg de adviesraad op Facebook.