Nieuwe voorzitter ASDW

Blij zijn wij als Adviesraad Sociaal Domein Westland (ASDW) met de benoeming van Nico van der Knaap als onze nieuwe algemeen voorzitter. Nico is per 1 mei 2019 formeel door het College van B&W benoemd, heeft sindsdien al een prettig gesprek gevoerd met wethouder Vreugdenhil en is op 15 mei jl. voorgesteld aan de leden van de adviesraad.

Tijdens zijn sollicitatie naar de functie van algemeen voorzitter gaf Nico als motivatie aan dat hij graag een bijdrage wil leveren aan een betere leefomgeving voor mensen met een achterstand in de maatschappij. Die betere leefomgeving dient volgens Nico ondersteund te worden door toegankelijke regelingen en warmhartige uitvoering hiervan. Als algemeen voorzitter wil Nico graag een verbinding zijn tussen de kerngroepen van de adviesraad, de ambtelijke organisatie en de politiek.