Jaarplan ASDW 2019

Voor het jaar 2019 heeft de ASDW een aantal speerpunten bepaald voor de totale adviesraad, maar ook voor iedere kerngroep afzonderlijk. Dit alles vanuit de vijf belangrijke taken die de ASDW voor zichzelf ziet weggelegd, nl.:

  • Gevraagd en ongevraagd adviseren over het sociaal domein;
  • In adviezen de gevolgen en effecten van gemeentelijk beleid op alle burgers, maar vooral kwetsbare burgers, meenemen;
  • Het bijdragen aan gemeentelijk beleid door vroegtijdig mee te denken;
  • Signaleren en agenderen van onderwerpen, bijvoorbeeld als uitvoering niet goed verloopt;
  • Signalen uit de lokale samenleving vertalen naar concrete adviezen aan de gemeente.

Dit alles is opgenomen in het Jaarplan 2019 van de ASDW.

Bekijk jaarplan