Menu Sluiten

Adviezen

Uitgebrachte adviezen in 2019

(klik op een advies of reactie om het bestand te downloaden)

Uitgebrachte adviezen in 2018

Uitgebrachte adviezen in 2017

E-Health

Naar aanleiding van het onderwerp E-Health heeft de ASDW een notitie naar de gemeente gestuurd.

Notitie over E-health
Reactie gemeente op notitie E-Health

H4 Inkoopvisie Ondersteuning 2019-2022

Naar aanleiding van de H4 Inkoopvisie Ondersteuning 2019-2022 heeft de ASDW een advies uitgebracht.

Advies H4 Inkoopvisie Ondersteuning 2019-2022
Reactie College van B&W op advies

Burgerparticipatie

Naar aanleiding van het onderwerp Burgerparticipatie heeft de ASDW een ongevraagd advies uitgebracht.

Advies burgerparticipatie
Reactie College op advies

regioplan Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen

Naar aanleiding van een toelichting die de kerngroep WWZ heeft gekregen op het concept regioplan Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen is er een ongevraagd advies uitgebracht.

Ongevraagd advies n.a.v. concept regioplan Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen 

aanpassing van de beleidsregels beschut werk 2017

De gemeente heeft advies gevraagd over de voorgenomen aanpassing van de beleidsregels beschut werk 2017.

Advies ASDW
Reactie van het College van B&W op het advies

verruiming regelingen TPAZ en CAV

De gemeente heeft advies gevraagd over de voorgenomen verruiming van de regelingen TPAZ en CAV en de tegemoetkoming wettelijke eigen bijdrage.

Adviesaanvraag
Advies van de ASDW
Reactie van het College van B&W op het advies
Artikel in de media

Beleidsplan Integrale hulpverlening

Het advies beleidsplan  Integrale hulpverlening betreft: een aanpassing van het beleid en toeslagen.

Adviesaanvraag

Advies Beleidsplan Integrale Schuldhulpverlening gemeente Westland 2017-2020

Reactie College op advies 

 

Uitgebrachte adviezen in 2016

Toegankelijkheid website

Naar aanleiding van artikelen over wat ook wel ‘het digitale doolhof voor hulpbehoevende ouderen’ wordt genoemd heeft de ASDW een ongevraagd advies uitgebracht over de toegankelijkheid van de website sociaal loket van de Gemeente Westland.

Ongevraagd advies toegankelijkheid website sociaal loket Westland

Reactie college advies 

Sociaal beleidskader

Het advies sociaal beleidskader is bedoeld  om het sociale beleid van de gemeente  vast te leggen voor de jaren

Advies Sociaal Beleidskader
Reactie College op advies

Waardering Mantelzorgers

In het advies sociaal beleidskader  wordt de gemeente geadviseerd om de mantelzorgers een financiele vergoeding te gaan verstrekken ter vervanging van het opgeheven mantelzorgcompliment.

Advies Waardering Mantelzorgers
De nota gaat uit van de zelfredzaamheid van de burger en speelt in op de individuele
situatie van de bijstandsgerechtigde en/of belanghebbende, zodat zij in onze
maatschappij kunnen participeren. Het past  de regelingen op enkele punten aan

Omzetting SKT en Patijnenburg naar zelfstandige B.V.

De ASDW heeft nooit een adviesaanvraag ontvangen voor de omzetting  van het SKT en Patijnenburg naar een zelfstandige B.V.

Hierop is aan de gemeente een verklaring gevraagd en hebben we hierop onderstaand antwoord gekregen:

Reactie omzetting Sociaal Kernteam en Patijnenburg naar zelfstandige BV

Nota Individuele Studie Toeslag

Deze nota geeft aan dat de toeslagen studie zullen worden verruimd.

Advies nota Verordening individuele studietoeslag 2017
Reactie College op advies