Veelgestelde vragen

Wat de adviesraad voor u kan betekenen en de werkterreinen, roepen mogelijk vragen op. We hebben de veelgegeven antwoorden voor u op een rijtje gezet.

 • Wat doet de ASDW?
 • De Adviesraad Sociaal Domein Westland is een orgaan opgericht met name omdat een wet voorschrijft dat elke gemeente een Toetsingsorgaan of Adviesraad voor het sociale domein voor die gemeente dient te vormen. De Adviesraad Sociaal Domein Westland (ASDW) bestaat geheel uit vrijwillige leden en probeert zo de inwonersbelangen op het gebied van het Sociaal Domein te monitoren zoals bedoeld in de wet.

 • Wat is de doelstelling van de ASDW?
 • De Adviesraad Sociaal Domein Westland heeft als doel de burgers te betrekken bij de beleidsvorming binnen het sociaal domein, om de kwaliteit van het beleid te verhogen, het draagvlak te versterken en het democratisch proces te bevorderen.

 • Is de ASDW onafhankelijk?
 • De onafhankelijkheid van de Adviesraad wordt gewaarborgd op een aantal manieren. Allereerst worden de leden op individuele titel benoemd, en niet namens een achterban of organisatie. De onafhankelijkheid blijkt ook uit de manier van werken: de adviesraad raadpleegt daar waar mogelijk meerdere (doel)groepen in de stad waardoor een advies in samenspraak met anderen tot stand komt. Daarnaast stelt ook de gemeentelijke verordening dat de leden vanuit een onafhankelijke positie moeten en kunnen functioneren.

 • Welke aandachtspunten zijn door de ASDW behandeld?
 • Met de zoekfunctie op deze website (rechtsboven) worden alle pagina's, uitgebrachte adviezen, publicaties en de reacties van de gemeente doorzocht. Op die manier vindt u dus eenvoudig of een bepaald onderwerp eerder is besproken.

 • Hoe maak ik een afspraak met de ASDW?
 • Wilt u een persoonlijke afspraak maken met de ASDW of een persoon bij de ASDW? U kunt contact opnemen met ons secretariaat of een vraag stellen via deze website.

 • Kan ASDW iets voor mij persoonlijk doen?
 • ASDW is er niet voor persoonlijke kwesties. Wij verwijzen bij persoonlijke zaken door naar organisaties of personen die daar voor zijn ingesteld en opgericht. Laat u echter niet weerhouden e.e.a. aan ons te melden. Bij voldoende gelijksoortige problemen zal ASDW zeker contact opnemen met de gemeente of instantie om te bezien of het betreffende probleem kan worden aangepast.