Jeugd

Deze kerngroep bestaat uit (ervarings-)deskundigen, wonend in Westland, die gespecialiseerde kennis hebben van jeugdproblematieken in de breedste zin van het woord. Diverse onderwerpen als jeugdhulp en jeugdzorg, onderwijs, pleegzorg, integratie, gezondheid en leefstijl, armoede, psychosociale ontwikkeling en leefomgeving komen aan bod.

De kerngroep Jeugd richt zijn aandacht op de uitvoering van de plannen van de gemeente, en dan met name op sociale verbondenheid, zelfredzaamheid, minder eenzaamheid, leefstijl en leefomgeving, mentale en fysieke gezondheid, vrijwilligerswerk en burgerinitiatieven.

Daarnaast is de kerngroep actief om informatie vanuit burgers, beroepsorganisaties en vrijwilligers te peilen om voorafgaand aan de uitvoering van de plannen van de gemeente, en nadat deze plannen zijn uitgevoerd, te volgen of die plannen hun doel behalen.