Wij zijn op zoek naar nieuwe leden

Het sociaal beleid in Westland wordt samengevat in drie wetten waarvoor de gemeente verantwoordelijk is: de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet en de Participatiewet. De ASDW adviseert het college van burgemeester en wethouders (B&W) over deze wetten, maar ook over armoedebeleid en schuldhulpverlening. De adviezen die de ASDW uitbrengt zijn gebaseerd op verhalen uit de praktijk. Onze leden gaan in gesprek met Westlanders en luisteren naar hun ervaringen. De conclusies geven wij aan het college van B&W in de vorm van een advies. Zo vormen wij de schakel tussen de wetten en de praktijk. De ASDW zorgt er dus voor dat de stem van de Westlandse inwoner wordt gehoord, zodat het sociaal beleid in Westland beter past bij wat de Westlandse inwoner nodig heeft.

De ASDW bestaat momenteel uit 21 Westlanders. Zij zorgen ervoor dat ervaringen van de Westlanders met het sociaal beleid bij de gemeente terecht komen. Zij werken daarvoor samen in kleinere teams aan bepaalde vraagstukken. De beleidsadviezen variëren van regiovisie Jeugdzorg; inkoop WMO-diensten; respijtzorg en beschermd wonen. Leden van de ASDW worden aangesteld door het college van B&W. De leden van de adviesraad ontvangen een vrijwilligersbijdrage voor hun inzet. Geïnteresseerd of meer informatie, neem contact op met onze voorzitter Nico van der Knaap, via secretariaat@asd-westland.nl. 

Klik hier voor de advertentie in Het Hele Westland.

Klik hier voor de functieprofielen.

Een voorbeeld vanuit de kerngroep Jeugd

De leden van de kerngroep Jeugd  en de kerngroep Wonen, Welzijn en Zorg bogen zich over de informatievoorziening naar jongeren die 18 jaar worden en constateerden dat de informatie summier was. In gesprekken met wethouder Vreugdenhil, Vitis Welzijn en de beleidsambtenaren is er “18 jaar checklist’ en website 18inwestland.nl tot stand gekomen.

 

Meer lezen over ons advieswerk
Onze adviezen en de reactie van de gemeente zijn te vinden op onze website www.asd-westland.nl/adviezen